Tillägg till tabellerna i friskgymnastik för Gymnastiska Centralinstitutets lärokurser.

Date:
1913

Licence: In copyright

Credit: Tillägg till tabellerna i friskgymnastik för Gymnastiska Centralinstitutets lärokurser. Source: Wellcome Collection.

    1/148