Za opštu terapiju bakteriskih infekcija.

Date:
[approximately 1954]

Licence: In copyright

Credit: Za opštu terapiju bakteriskih infekcija. Source: Wellcome Collection.

no text alternative