A Tulā[dāna]pratigrahaprāyaścitta

  • Archives and manuscripts

About this work

Begins

F.5 : atraiva prasaṃgāt tulādānapratigraha-prāyā[ya]ścittam ucyate || tatrāruṇasmṛtau ||...

Ends

F.5v : ...ity āfhanyatrāvist[ā]raḥ || iti tulāpratigrahaprā[ya]ścittaṃ ||

Locus

F.5-5v

Languages

Permanent link