Henrick Smiths Taffle oc Register, flittelig tilhaabe dragen aff den Hellige Scrifft, indhollendis de merckeligste hoffuit Artickle aff alle ting, Som Mennisken ere trøstelige, gaffnlige, oc bør at vide, desligeste de merckeligste, Menniskers, Stæders, oc gierningers naffn, som den Hellige Bibel inde holder oc om tal

  • Smith, Henrik -1563
Date:
1560
  • Books
  • Online

Online resources

About this work

Publication/Creation

Copenhagen: Barth, Christophorum, 1560.

Physical description

Online resource ([8], ccx bl., ill.).

Notes

Reproduction of original in Det Kongelige Bibliotek / The Royal Library (Copenhagen).

Reproduction note

Electronic reproduction. Cambridge, UK : ProQuest, 2014. (Early European Books)

Type/Technique

Languages

Permanent link