Handleiding tot de praktische kennis der voedsels en weiden vor het paard : ingerigt ten dienste der bereden korpsen (met voorkennis van het Ministerie van Oorlog) / door A.J. de Bruyn.

License information

You can use this work for any purpose without restriction under copyright law.
Public Domain Mark (PDM) terms and conditions https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0

Credit

Handleiding tot de praktische kennis der voedsels en weiden vor het paard : ingerigt ten dienste der bereden korpsen (met voorkennis van het Ministerie van Oorlog) / door A.J. de Bruyn. Credit: Wellcome Collection. Public Domain Mark