Rad till de lärde och till dem som föra ett stillasittande lefnadssätt ... / Ofversättning [by Gustaf von Heidenstam].

License information

You can use this work for any purpose without restriction under copyright law.
Public Domain Mark (PDM) terms and conditions https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0

Credit

Rad till de lärde och till dem som föra ett stillasittande lefnadssätt ... / Ofversättning [by Gustaf von Heidenstam]. Credit: Wellcome Collection. Public Domain Mark