Find thousands of books, manuscripts, visual materials and unpublished archives from our collections, many of them with free online access.

King Louis XIV in bed, having been told that the rumour of King William III's death was untrue, is treated by physicians and surgeons representing different nations. Etching by P. Bouttats., c. 1690.

  • Bouttats, Philibert, 1654 or 1655-
Date
1690
Reference
17524i
  • Pictures

Selected images from this work


About this work

Description

The man walking through the door (former King James II) has an artificial leg: "Also alas here at last comes Jacobus, and he is the messenger for aggravating [Louis's] pain, for he brings bitter news that he is crippled and hops on crutches", i.e. that he has been defeated at the battle of the Boyne, 1 July 1690. The Turkish sultan dressed as a doctor holds a clyster

Publication/Creation

1690

Physical description

1 print : etching, with letterpress ; image 19.2 x 27.8 cm

Lettering

De onverwagte tijding uyt Yerlandt, aen den Koninck van Vranckrijck ...

Creator/production credits

Engraver's name erased. Large letters 'P' and 'B' are visible

References note

Frederik Muller, De nederlandsche geschiedenis in platen. Beredeneerde beschrijving van nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische kaarten, Amsterdam 1863, part 1, p. 431 no. 2812 (impression without the engraver's initials PB)
J.G. de Lint, Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden, Gorinchem: J. Noorduyn & zoon, 1918, p. 8

Lettering note

Lettering continues: 1. De Koninck van Vranckrijk van onstelteten is te bed leggende, van de ongewenste tijdinge van de slag van de Koningh Jacobus sijn Confrater, en daer soo veel Fransen in doot gebleven sijn, daarom sal hy geklesteert worde. 2. Van de Sultan als doctoor gekleedt sal hem klesteeren. 3. De Duyvel mede in Doctoors kleeding is hem mede hulpsaam om de hand te bieden, roept daarom noch een onder-aerte doctoor by hem, die mede heel verbaest siet. 4. Een Turkse doctoor, die hem naest aen't hert leyt, vragende hem of hy iets wilde ordonnere voor sijn vrint, dat hy op hem mocht vast gaen, want dat hy niet garen hadde, dat hy in schielijkheyt van de werelt soude scheyde. 5. De Portugesen doctoor heest mede wat klaer gemaakt om hem te salveren. 6. De Yersen doctoor voelt hem de pols, en besiet de pis of' er iets mogt haperen. 7. Pater Petrus in doctors kleeren, heest den brief in de handt, waar uyt de Koning de alterasy op een nieu overkomt. 8. De Konings oude doctoor van't Hof. 9. Hofe Paep doctoor. 10. Hofe Paep doctoor, de krijgende laeste brief, en resoneren daer uyt dat Koning William doot is, tot verlichting van hare Koningh Louwies droes heyt. 11. Och helaes hier komt Jacobus op het laest en is de boode tot vermeerdering van sijn pijn, om dat hy quade tijding brengt, is hy verminckt en springt op krukke. 12. Sijn Leeger volgt hem kort op de hielen al mank en hanckent naer huys, en droevig afgesmeerdt. 13. De twee Duyvels verschijne op't laetsten of hem den een te swack kende, om malkander hem te helpen verbedden naar een andere plaets.
The figures are numbered from left to right

Reference

Wellcome Library no. 17524i

Languages

  • Dutch


Where to find it

  • LocationStatusAccess
    Closed stores

Permanent link