Wellcome uses cookies.

Read our policy
Skip to main content
4 results filtered with: Toxicology
  • Third examination - December 2, 1943 : pharmacology and therapeutics, toxicology, pharmacy / Royal College of Veterinary Surgeons ; examiners: R.A.S. Coulter, W.J. Ironside.
  • Toxicologische tafel : bevattende de vergiften welke van de metalen voortkomen, alsmede derzelver kenmerkende eigenschappen en herkenningsmiddelen : naauwkeurig door proefnemingen onderzocht, en vermeerderd /door J. Lastdrager, apotheker.
  • Méthodes substitutives en cosmétologie, en toxicologie / Ligue française contre la vivisection.
  • Méthodes substitutives en cosmétologie, en toxicologie / Ligue française contre la vivisection.